• Nowoczesność we wnętrzu

    Nowoczesność we wnętrzu

    Trudno zdefiniować nowoczesny styl bycia, ponieważ wymaga to znajdowania się obok współczesności i pewnego dystansu, który pozwala ująć cechy dystynktywne, cechy, wartości, sposoby bycia. Takich ...