Badanie trzeźwości pracownika

Oczywiste jest, że w pracy niezależnie od czynności, jakie wykonuje, każdy pracownik musi być trzeźwy. Niektóre firmy stosują badania trzeźwości regularnie, inne wyrywkowo. Są też takie przedsiębiorstwa, gdzie pracodawca bez wyraźnych powodów nie kontroluje swoich pracowników. Są w tej kwestii stosowne regulacje prawne, które kontrolują przebieg takich badań w wykonaniu pracodawcy.

Kontrola trzeźwości na żądanie pracodawcy

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kontrolę trzeźwości pracownika może przeprowadzić uprawniony organ ochrony porządku publicznego (policja lub straż miejska).

Mimo wszystko, jeżeli pracownik wyrazi zgodę, przełożony może samodzielnie przeprowadzić badanie alkomatem lub probierzem. Z przebiegu całego badania należy jednak sporządzić protokół, w którym jasno wskazuje się okoliczności uzasadniające przeprowadzenie kontroli. Należy pamiętać, że pracownik nie ma obowiązku zgodzić się na takie badanie. Jeżeli więc istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik naprawdę znajduje się pod wpływem alkoholu, wówczas pracodawca ma prawo wezwać w tym celu organ upoważniony. W razie jakiegokolwiek oporu ze strony pracownika funkcjonariusze mogą przetransportować takiego pracownika do szpitala. Tam pod przymusem poddany zostanie badaniu krwi. W takiej sytuacji pracownik nie ma prawa do odmowy zrealizowania testów.

Alkomaty z wydrukiem

Tutaj bardzo ważną kwestią jest urządzenie, jakie ma w posiadaniu pracodawca. Na rynku jest bardzo wiele urządzeń o różnych funkcjonalnościach i cenach. Nie musi być to oczywiście najdroższy sprzęt, jednak z uwagi na to, że wedle prawa takie samodzielne badanie pracownika przez pracodawcę powinno zostać udokumentowane, idealnym rozwiązaniem dla firmy są alkomaty z drukarką. Alkomaty z wydrukiem to urządzenia zaopatrzone w kompatybilną z urządzeniem drukarkę. Po przeprowadzonym badaniu urządzenie natychmiast przesyła wynik badania do wydruku. Dzięki temu od razu pracodawca posiada stosowny dowód badania. Dobry alkomat z drukarką to koszt w granicach 2000 zł i więcej. Alkomaty z drukarką to idealne rozwiązanie nie tylko dla pracodawców, ale również często wykorzystywane przez służby mundurowe.

Kontrola pracowników jest więc możliwa do samodzielnego przeprowadzenia tylko i wyłącznie za ich zgodą. Należy o tym pamiętać, ponieważ każde sprzeczne zachowanie jest naruszeniem dóbr osobistych pracownika.

https://amtm.pl/przelam-bariery-zimy-z-ogrzewaczem-gazowym/ https://galoo.pl/ogrzewacz-gazowy-na-taras-niezawodne-zrodlo-ciepla-pod-golym-niebem/ live url