Ekspertyza techniczna, budowlana, opinia... czym się różnią ?

Ekspertyza techniczna, budowlana, opinia... czym się różnią ?

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego może przyjąć formę opinii lub ekspertyzy technicznej. Opinia jest oceną stanu budynku, którą wystawia się dokonują oględzin oraz po analizie dokumentacji projektowej. Ekspertyza techniczna jest oceną stanu budynku wykonaną na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości fundamentów, stropów, ścian i innych elementów konstrukcyjnych. Analizuje się również stan elewacji i dachu budynku. Dla celów dowodowych wykonywane są ekspertyzy budowlane. Jakie są różnice między tymi dokumentami?

Różnica polega przede wszystkim na szczegółach. Opinię techniczną zwykle wydaje fachowiec po dokonanych oględzinach budynku i ewentualnie po przestudiowaniu dokumentacji budynku. Diagnozę w opinii technicznej stawia się na podstawie doświadczeń eksperta jej wystawiającego.

Ekspertyza techniczna natomiast jest opracowaniem szerszym. Dokument ten zawiera pomiary przemieszczeń materiałów, ugięć, konstrukcji. Opracowanie jest bardziej wiarygodne. Zwykle jest droższa od opinii.
Ekspertyzy budowlane wykonywane są po to, by określić aktualny stan techniczny budynku po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało powstanie zarysowań, nadmiernych ugięć, przemieszczeń, pęknięć i zniszczenie materiału budowlanego. W ekspertyzie wskazuje się przyczyny powstałych nieprawidłowości oraz sposoby na ich usunięcie. Najczęściej takie opracowania wykonuje się dla starszych budynków, które są wykonane z materiałów, których obecnie się nie stosuje. Budynek po wykonaniu napraw i wzmocnień nadaje się do ponownej eksploatacji.
Ekspertyzy budowlane wykonuje się również dla poszczególnych etapów wykonywanych inwestycji i robót budowlanych. Dokument jest wykorzystywany w sprawach sądowych, kiedy deweloper lub wykonawca robót budowlanych okażą się nierzetelni.

Ekspertyzę budowlaną wykonuje się również wtedy, kiedy chcemy zmienić sposób użytkowania budynku lub jakiejś jego części (podczas zmiany części mieszkalnej na usługową).

Ekspertyza budowlana to opracowanie, w którym zawarte są ustalenia dotyczące konkretnego obiektu. Przepisy prawa budowlanego nie określają jednoznacznie, co powinna zawierać. Eksperci wskazują jednak, że ocena stanu technicznego budynku powinna być rzetelna i dokładna. W ekspertyzie wskazuje się przyczyny i skutki nieprawidłowości występujących w konstrukcji budynku oraz wszystkie niesprawne instalacje. Ważnym elementem, który powinna zawierać opinia budowlana są sposoby na naprawę lub usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Należy pamiętać, że takich zmian powinna dokonać osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia.
Dokument weryfikuje prawidłowość wykonanych na obiekcie robót. W szczególności powinien zawierać opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, sposób wykonania prac wykończeniowych oraz zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Ekspertyzę warto wykonać, kiedy potrzebujemy opinii eksperta na temat możliwej przebudowy budynku lub jego adaptacji, gdy chcemy zasięgnąć opinii odnośnie jakości wykonania prac budowlanych przez ekipę budowlaną, potrzebujemy przeanalizować powstałe pęknięcia ścian i fundamentów oraz elementów konstrukcyjnych. Ekspertyzy zawierają też analizy i przyczyny usterek, awarii i katastrof budowlanych na obiektach, służą jako dowód w postępowaniach sądowych oraz kontroli technicznej utrzymania obiektu.
Dokument ten jest wykonywany przez osobę uprawnioną do wydawania ekspertyz, czyli rzeczoznawcę budowlanego, a w szczególnych przypadkach przez sądowego rzeczoznawcę z zakresu budownictwa. Opinie są sporządzane dla osób fizycznych, prawnych, organów, instytucji, sądów i prokuratury.

Szukasz firmy, która wykona ekspertyzę lub opinię budowlaną? Sprawdź firmę REXI!

https://rattanmeble.com.pl/oswietlenie-ogrodu-jakie-lampy-wybrac/ https://dlsgallery.com/szafa-na-wymiar-zamiast-osobnej-garderoby/ https://www.gama-sklep.com.pl/a/363-nowoczesna-kuchnia-z-czarnym-blatem