Jak dbać o bezpieczeństwo w kopalniach?

Kopalnie uważane są za jedno z najmniej bezpiecznych miejsc pracy. Wynika to nie tylko z trudnych warunków panujących pod ziemią (wysoka temperatura, ciemność), ale również z powodu występowania wybuchowych gazów, takich jak metan. Zabezpieczenie chodników i pracy górników jest jedną z priorytetowych kwestii, o której muszą pamiętać prezesi spółek wydobywczych.

Dawniej wykrywalność metanu była znikoma, a górnicy narażeni byli na olbrzymie niebezpieczeństwo – ten bezwonny i bezbarwny gaz posiada olbrzymie właściwości wybuchowe. Obecnie w kopalniach stosowane są liczne udogodnienia, aby zmniejszyć ryzyko wybuchów. Jednym z nich są mierniki metanu, których zadaniem jest alarmowanie górnika, jeśli w znajduje się w pobliżu dużego stężenia tego gazu.

Wentylowanie kopalni

Drugim ważnym aspektem jest bez wątpienia stałe wentylowanie kopalnianych chodników. Zazwyczaj kopalnie posiadają dwa rodzaje szybów – służące do przewozu surowców i ludzi oraz szyby wentylacyjne. Zadaniem tych drugich jest stałe dostarczanie świeżego powietrza pod ziemię. Pomagają w tym wentylatory przeciwwybuchowe o wzmocnionej konstrukcji. Wentylatory stosowane w kopalniach są również odporne na działanie wilgoci czy niskich i wysokich temperatur.

https://holard.net https://healthysaulttribe.com https://lillanails.pl