Kalendarz szkolny - nie tylko dla nauczycieli

Posiadanie własnego organizatora czy kalendarza, umożliwiającego zaplanowanie najważniejszych wydarzeń zawodowych i prywatnych, to podstawa dobrej organizacji. Coraz częściej jednak tradycyjne kalendarze książkowe, bowiem to one pozwalają na zapisywanie ważnych spotkań i wydarzeń, dostosowywane są do określonych zawodów. Taki jest również kalendarz szkolny, z którego mogą korzystać nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice.

Dobry kalendarz szkolny

W odróżnieniu od tradycyjnego kalendarza, kalendarz szkolny rozpoczyna się 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. W kalendarzu podkreślone są wszelkie przerwy, wynikające z odgórnych decyzji ministerstwa, w tym przerwy świąteczne, zimowe ferie oraz wakacje. Część z tych dat jest jednakowa dla wszystkich uczniów w Polsce - przerwy świąteczne czy wakacje rzadko kiedy rozpoczynają się w innym terminie niż termin wskazany przez ministerstwo. Z kolei ferie zimowe uzależnione są od województwa, w jakim mieszka uczeń. Jednak i z takim wyzwaniem poradziły sobie drukarnie, odpowiadające za druk kalendarzy szkolnych. Ferie zimowe oznacza się w nich podkreślając, dla którego województwa właśnie rozpoczyna się zimowy odpoczynek.

Nie tylko dla nauczycieli

Po kalendarze szkolne sięgają najczęściej nauczyciele, którzy w ten sposób mogą łatwiej organizować swoją pracę, planując wszelkie sprawdziany i testy dla poszczególnych klas. Wielu nauczycieli prowadzi kalendarz w wersji papierowej oraz dodatkowo notuje wszystkie zadania w kalendarzu elektronicznym, prowadzonym równolegle online. Notowanie terminów sprawdzianów oraz egzaminów w poszczególnych klasach umożliwia również realne ocenienie czasu, jaki jest niezbędny do efektywnego przygotowania się do zajęć lekcyjnych. W przypadku rodziców możliwość skorzystania z kalendarza szkolnego oznacza także, że w oparciu o rozkład zajęć w szkole swojego dziecka mogą planować wspólny wypoczynek czy dłuższe wyjazdy.

Kiedy kupować kalendarze szkolne?

Większość kalendarzy wymienia się na przełomie roku kalendarzowego, jednak same kalendarze są dostępne nawet na 3 miesiące przed końcem roku. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kalendarzy szkolnych w wersji książkowej. Takie kalendarze dostępne są najczęściej w wakacje, a ich zakup jest ściśle związany z rozpoczęciem roku szkolnego. Kalendarze szkolne w wersji książkowej mogą mieć miękką okładkę lub klasyczną oprawę twardą, która jest bardziej wytrzymała. Wersje dla nauczycieli mają najczęściej okładkę w stonowanych kolorach, z kolei kalendarze dla dzieci i młodzieży ozdobione są kolorowymi nadrukami, zaczerpniętymi najczęściej z popularnych filmów i kreskówek.
Artykuł zrealizowany przy współpracy z maximat.pl/k14,planery-czasu-do-biura-i-domu.html.

https://telesystem.com.pl https://energoefekt.com.pl https://rupaulonfox.com