Konstrukcje przemysłowe: fundamenty pod maszynę

Maszyny, które w trakcie swojej pracy przenosić będą obciążenia nie tylko statyczne, ale także dynamiczne, wymagają odpowiednich fundamentów i zastosowania właściwej izolacji.

Odrębna konstrukcja, odrębna budowla

Fundamenty, które przeznaczone są pod maszyny, nie są – w przeciwieństwie do normalnych elementów budowlanych tego typu – traktowane jako część budowli, a jako osobna konstrukcja. I to nawet jeśli znajdują się w obrębie danego budynku. Mówiąc inaczej, fundament przeznaczony pod maszynę, nawet jeżeli zlokalizowany jest wewnątrz np. hali produkcyjnej, to odrębna budowla z perspektywy przepisów prawa budowlanego. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że drgania mogą mieć wpływ na całą konstrukcję budynku. Dodatkowo w większości przypadków potrzebna jest wibroizolacja bierna i czynna, która dopasowana jest do specyfiki pracy konkretnych urządzeń.

Fundamenty pod maszyny

Fundamenty przeznaczone pod maszyny tworzy się z odpowiednio zabezpieczonego przed drganiami betonu albo żelbetu, czyli betonu zbrojonego, a w ramach zabezpieczenia wykorzystuje się rozwiązania z zakresu wibroizolacji biernej i czynnej. Wibroizolacja czynna to taka, której zadaniem jest niwelacja przenoszenia drgań z maszyny na podłoże gruntowe. Natomiast wibroizolacja bierna to taka, która zmniejszać ma przenoszenie się drgań z gruntu na maszynę.

Dlaczego stosuje się wibroizolację?

Podstawową przyczyną stosowania wibroizolacji jest oczywiście bezpieczeństwo pracy, ale wydłuża ona znacząco także żywotność sprzętu, przyrządów i maszyn, co zmniejsza koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrze zaimplementowana wibroizolacja przyczynić się też może do obniżenia poziomu hałasu, co przyczynia się do polepszenia warunków pracy pracowników.

https://evokerc.com/ksiegowy-w-niemczech-praktyczne-porady-dla-przedsiebiorcow/ https://woco.pl/nowoczesne-kuchnie-jaka-zabudowe-wybrac/ zobacz wiecej