Podział wykopów uwzględniający ich kształt oraz wymiary

Do najpopularniejszych robót ziemnych Opole wciąż należą wykopy. Mogą mieć one różne cele, najczęściej chodzi o przygotowanie gruntu do innych prac budowlanych bądź również ziemnych. Później takie wykopy bardzo często się zakopuje, aby w końcowej fazie wyrównać teren. Jednakże przed wykonaniem takich wykopów, należy je odpowiednio sklasyfikować. Jak się to robi?

Jak klasyfikuje się wykopy?

Najczęściej uwzględnia się tutaj parametry technologiczne oraz techniczne robót ziemnych Opole. Spory wpływ na klasyfikację ma także przeznaczenie danego wykopu. Przy wykonywaniu wykopów ręcznych, najczęściej uznaje się, że podstawowym parametrem technicznym jest wymiar 1,50 metra. Jeśli chodzi o technologię zmechanizowaną, wymiar ten wzrasta do 2,50 metra. Niezbędnie przy klasyfikacji wykopy należy uwzględnić również jego przeznaczenie.

Rodzaje wykopów

1. Wykopy szerokoprzestrzenne

Do grupy zalicza się wykopy o szerokości wynoszącej więcej niż 1,50 metra. Taki sam wymiar musi mieć ich wysokość na dnie, aby można je było sklasyfikować do wykopów szerokoprzestrzennych. Tego typu roboty ziemne Opole wykonuje się przy odpowiednim zabezpieczeniu. Mogą nimi być przesłony wodoszczelne lub ścianki oporowe. Obecnie przy tworzeniu zabezpieczeń coraz częściej stosuje się cementowo-bentonitowe, które są lepsze ze względów ekonomicznych. Pomagają inwestorom obniżyć koszty całej budowy. Wykopy szerokoprzestrzenne znajdują swoje zastosowanie m.in. w budynkach podpiwniczonych oraz obiektach liniowych.

2. Wykopy wąskoprzestrzenne

Błędnie zwane są czasem wykopami jamistymi, jednak znacząco się od nich różnią. Szerokość dna takiego wykopu może wynosić maksymalnie 1,50 metra. Nie ma jednak znaczenia ich długość, która może być zupełnie dowolna. Wykopy wąskoprzetrzenne stosuje się przy tworzeniu budynków niepodpiwniczonych oraz coraz częściej w budowlach liniowych. Z tego zastosowania wzięła się ich potoczna nazwa, wykopy wąskoprzestrzenne często nazywane są bowiem wykopami liniowymi.

3. Wykopy jamiste

Wymiar ich dna w obu kierunkach może wynosić maksymalnie 1,50 metra. Jeśli wykop jest wykonywany w sposób mechaniczny, jego powierzchnia może wynosić 9,0 m2. Na klasyfikację takich wykopów ma również wpływ wielkość C. To odległość między krawędziami sąsiednich stóp. Roboty ziemne Opole polegające na wykonywaniu wykopów wąskoprzetrzennych są wykorzystywane w budownictwie szkieletowym. Wykopy jamiste są w tym przypadku samodzielnymi wykopami stopowymi. Ułatwiają wykonywane później roboty ziemne Opole
.

https://healthysaulttribe.com https://kb-direct.pl https://greaterrangedj.com