Rozwód z orzeczeniem o winie – co warto wiedzieć?

Osoby składające pozew o rozwód mają dwa wyjścia: wnioskować o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie. O ile w pierwszym przypadku formalne rozwiązanie małżeństwa staje się nieskomplikowaną procedurą zamykającą się w dwóch czy nawet jednym posiedzeniu sądu, o tyle w drugim przebieg rozwodu jest znacznie bardziej skomplikowany. O czym warto wiedzieć przed włożeniem wniosku, w którym obarczymy wyłączną winą za rozpad pożycia naszego współmałżonka? Sprawdź!

Kiedy wniosek jest zasadny?

W polskim prawie nie istnieje lista kryteriów określających jednoznacznie, kiedy wina za rozpad małżeństwa może być przypisana wyłącznie jednej ze stron. Jednak do najczęściej powtarzających się w pozwach powodów należą przemoc (fizyczna i psychiczna), zdrada, uzależnienia (przeważnie od alkoholu i hazardu), zaniedbywanie partnera i dzieci, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Aby sąd wydał pomyślny dla powoda wyrok, należy uzasadnić wszystkie zarzuty.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie ma poważne konsekwencje (przede wszystkim finansowe), które mogą dotknąć osobę uznaną jako winna. Poszkodowana strona może zażądać od byłego partnera alimentów. Obowiązek alimentacyjny wygasa dopiero wtedy, kiedy osoba pobierająca wsparcie finansowe wejdzie w nowy związek małżeński.

 Pomoc prawnika

Złożenie wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie często oznacza konieczność stoczenia batalii ze swoim współmałżonkiem. Aby zredukować ilość stresu towarzyszącego rozprawie, poprawnie wypełnić i skompletować wszystkie dokumenty oraz zebrać materiał dowodowy, dzięki któremu będziesz mógł poprzeć swoje zeznania, warto podjąć współpracę z doświadczonym, godnym zaufania prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie rodzinnym. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej cennych informacji.

https://www.autogielda.pl/artykulubezpieczeniemotocykla.html https://chuck.com.pl/klucz-do-czterosezonowego-tarasu-ogrzewacze-gazowe/ https://gethotels.pl/ogrzewacze-na-taras-niezbedny-dodatek-do-twojego-domu/