Skuteczny system ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001 wymaga podjęcia pewnych działań. Audyt ISO 9001, jak również inne działania wchodzące w skład procesu certyfikacyjnego, pokażą jak ważne jest przeprowadzenie pewnych procesów, jakie wymagają spisania odrębnej dokumentacji lub też nie.

Analiza kontekstu organizacji

Wdrażanie ISO 9001 Wrocław to proces, który będzie obejmować kilka etapów. Przedsiębiorca nie raz i nie dwa przekona się, że pewne rzeczy wymagają formalnego udokumentowania. Jednak nie wszystko. Przykładem może być chociażby analiza kontekstu organizacji. To właściwie te działania, które skupiają się dookoła tego, na jakim etapie dana firma jest i jakie zmiany będzie trzeba wprowadzić.

Dokumentacji nie wymaga również analiza ryzyka i szans. 

Trzeba jednak z góry dodać, że takich elementów nie można pomijać. Należy poświęcić im odpowiednią uwagę, ponieważ mogą one mieć wpływ na to, czy dana firma otrzyma certyfikat ISO 9001, czy też nie.

O czym nie można zapomnieć?

Czy takie firmy jak DJB doradztwo mogą więc wymagać, aby m.in. w/w procedury zostały udokumentowane? Nie, nie mogą. Mogą jednak wskazać na to, jak ważne jest opracowanie formalne tych dokumentów po to, aby cały system zarządzania jakością funkcjonował zdecydowanie sprawniej. Fakt, że coś nie jest koniecznością, nie oznacza tego, iż nie można tego zrobić. W szczególności, że może mieć to znaczący wpływ na to, jak dana firma będzie oddziaływać.

Podczas opracowywania procedur ważne jest to, aby wziąć pod uwagę takie elementy jak:

  • wielkość organizacji,
  • struktura organizacyjna,
  • złożoność poszczególnych procesów,
  • wdrożone formy komunikacji wewnętrznej,
  • “świadomość” personelu.

Spełnienie wymagań postawionych norm

Organizacja, która decyduje się na wzięcie udziału w tym procesie, musi nastawić się m.in. na audyt ISO 9001. To właśnie w jego trakcie będzie sprawdzane, czy dana firma będzie spełniać wymagania postawionych norm ISO 9001:2015. 

To, jak będą udokumentowane dane procedury (lub też nie) dużo zależy od organizacji. Mogą one zostać opisane bardziej ogólnie lub szczegółowo. Mogą one zostać spisane w formie elektronicznej lub tradycyjnej. ISO 9001 takich elementów już nie narzuca. Ważne jest jednak to, aby w prawidłowy sposób umieć się w tym rozeznać. Bowiem nawet po przyznaniu certyfikatu ISO 9001, należy spodziewać się kontroli, której celem będzie sprawdzenie, czy dana organizacja spełnia wymagania zgodne z normą ISO 9001:2015.https://amtm.pl/przelam-bariery-zimy-z-ogrzewaczem-gazowym/ https://aaron.net.pl/magiczny-klimat-tarasu-sekret-stojacy-za-ogrzewaczem-gazowym/ live url