• Analiza procesów w przedsiębiorstwie

      W ciągu ostatnich lat zauważamy ciągły rozwój i doskonalenie metod, technik i narzędzi umożliwiających zintegrowanie i analityczne podejście do planowania przepływu materiałów w łańcuchach ...