• Faktoring a kredyt obrotowy

    Faktoring jest formą finansowania bieżącej działalności. W tym założeniu ma do spełnienia ten sam cel, co kredyt obrotowy. W praktyce obie usługi różnią się między ...