Jak starać się o dotację z Unii Europejskiej w województwie opolskim?

Przy zakładaniu nowej firmy lub planowaniu przedsięwzięcia na dużą skalę pojawiania się wiele trudności. Największą barierą w realizowaniu swoich pomysłów są pieniądze. Rozpoczęcie działań wymaga dużego nakładu finansowego, ale nie każdego na to stać. Co zrobić, aby zwiększyć swój budżet i rozpocząć działalność? Najlepiej starać się o dofinansowane. W tym artykule krok po kroku o tym, jak starać się o dotacje w województwie opolskim.

Dofinansowania z UE

Większość grantów funduje Unia Europejska. Dzięki tym pieniądzom cała Polska przez lata zrealizowała miliony projektów. Województwo opolskie korzystając z Regionalnego Programu Operacyjnego od 2007 roku, zrealizowało ponad 1000 różnych przedsięwzięć, takich jak zakładanie i rozwój firmy, szkolenia, nowe możliwości zatrudnienia dla bezrobotnych i szukających pracy.

Dla kogo?

O dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO WO może wnioskować każdy Beneficjent, czyli osoba, która spełnia kryteria zawarte w regulaminie Programu. Beneficjentami nie mogą zostać osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Jednak osoby prywatne mogą korzystać z dotacji województwa opolskiego w pośredni sposób — uczestnicząc w projektach (szkolenia dla osób 50+, warsztaty aktywizujące osoby bezrobotne itp.)

Kto może otrzymać dotację?

  • wszystkie przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie),
  • związki, porozumienia, stowarzyszenia samorządu terytorialnego,
  • instytucje rynku pracy, instytucje kultury,
  • publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej,
  • przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe,
  • inne jednostki, organizacje, zakłady i placówki.

Warto też omówić przeznaczenie subwencji. Dotacje województwo opolskie otrzymuje się na wiele różnorodnych projektów. Wszystko dostosowane jest do potrzeb lokalnej społeczności. Pomysły na projekty zależą od grantobiorców. Jeśli zauważają jakąś potrzebę na swoim terenie i mają wizję, jak to zrealizować, jest duże prawdopodobieństwo, że uda się otrzymać na to pieniądze.

Pierwszy krok

Staranie się o dotację nie jest trudne, jednak trzeba wiedzieć, od czego zacząć. Pierwszym krokiem jest określenie problemu i nazwanie potrzeb. Aby tego dokonać, warto posłuchać ludzi. Czego im brakuje, czego potrzebują, do tego, by móc rozwijać się, żyć lepiej, czuć się bezpieczniej? Plan musi być unikalny i dokładnie przemyślany. Największe szansę na zrealizowanie dotacji województwa opolskiego mają ci Beneficjenci, którzy bazują na swojej wiedzy, a nie szukają inspiracji we wcześniejszych zrealizowanych już projektach.

Wizja ubrana w terminy realizacji

Drugim krokiem jest przeanalizowanie działań, które będzie trzeba dokonać i określenie terminu ich realizacji. W tym celu trzeba przeanalizować wzory dokumentów, zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami jak tworzyć wniosek. Trzeba być pewnym, że projekt będzie spełniał wszystkie warunki, więc dodatkowo należy przeczytać, jakie obowiązki są związane z realizacją projektu.

Śledzenie terminów

Mając sporządzony wniosek o dofinansowanie, należy czekać na dzień, kiedy rozpocznie się nabór wniosków. Na stronie internetowej dostępne są harmonogramy z ogłaszanymi w związku z tym konkursami. Później pozostaje tylko czekać na rozstrzygnięcie i być może nawiązanie współpracy oraz realizację zaplanowanych działań.

Ubieganie się o dotacje województwa opolskiego nie jest trudne, choć jest czasochłonne. Oczywiście trzeba nabyć wiedzę, pomyśleć co możliwe jest do zrobienia i w jaki sposób, poświęcić czas na to, by zapoznać się z regulaminem, którego bezwzględnie trzeba się trzymać. W efekcie konieczne jest to, by wypełnić wszystkie dokumenty i pilnować wszystkich harmonogramów. Jednakże to nie jest wiele, w porównaniu do tego, co można w ramach takich programów otrzymać.

https://hankasa.com.pl https://promyana-bg.org https://eltying.com.pl