Kiedy udać się do kancelarii?

Notariusz, zwany w dawnej Polsce rejentem to do dziś osoba, której kompetencje nie są do końca jasne. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiedniej wiedzy prawniczej wielu osób, które mylą ten zawód z prawnikiem czy radcą prawnym. Mimo, że zawody te łączą te same studia na kierunku prawniczym, kompetencje notariusza są kompletnie inne.

Notariusz - w którym momencie się do niego udać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy kancelaria notarialna staje się dla nich koniecznością. Usługi, jakie świadczy notariusz są często mylone z innymi, prawniczymi zawodami, dlatego warto zagłębić się w tę wiedzę. Notariusz to przede wszystkim strażnik bezpieczeństwa prawa, jednak na tym nie kończą się jego możliwości.

W kancelarii notarianej załatwimy przede wszystkim wszelkie możliwe formy aktów notarialnych. Są to np. testament czy oświadczenie. Sporządzany jest przede wszystkim dla udokumentowania czynności prawnej na życzenie stron bądź wynika z samych przepisów prawa.

Forma aktu notarialnego - jakie dokumenty otrzymamy u notariusza?

Notariusz, spisując akt notarialny sam współuczestniczy w redagowaniu jego treści. Odczytuje je później stronom, by na końcu złożyć swój podpis, bez którego dokument nie mógły posiadać żadnych praw. Musi przy tym przestrzegać wszystkich praw tak, aby żadna ze stron nie poniosła w przyszłości konsekwencji prawnych.

Spisując dokumenty kancelaria notarialna jest tym samym odpowiedzialna za bezpieczeństwo obu stron. Notariusz musi sporządzić akt tak, aby każda ze stron niczego nie straciła. Pamiętać musi także o tym, że wiele osób wykorzystuje brak wiedzy prawniczej u jednej ze stron i próbuje działać na jej niekorzyść.

Kancelaria notarialna - gdzie znaleźć?

Jeśli już wiemy, że musimy udać się do notariusza, warto wpierw zastanowić się, czy w naszym mieście jest dostępna kancelaria notarialna. W wypadku większych miast nie jest to problem; kłopot zaczyna się w tych mniejszych. Notariusz, wybierany przez ministra, nie może decydować o położeniu swojej kancelarii. Jest ona więc narzucana mu z góry.

Akt notarialny to dokument szczególny. Musi zawierać złożone wcześniej przez strony oświadczenia woli. Wymaga także zachowania zasady jedności akcji, miejsca i osób. Sporządzany dla udokumentowania zdarzenia prawnego, jeśli tak zastrzega ustawa bądź taka jest wola stron, które udały się razem do notariusza.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

https://adoptionua.com/jak-przebiega-zgloszenie-szkody-do-ubezpieczyciela/ https://buzzhouse.pl/jak-wybrac-trwale-meble-kuchenne/ https://tomaszkubis.pl